2018_E18VK_SVV - 49.jpg
 

Sammen finner vi gode løsninger

E18 i Bærum - Strand

 
 
 

I over 30 år har vi løst kompliserte integrerte samferdselsprosjekter i alle planfaser

Om

Samarbeidet mellom Aas-Jakobsen og ViaNova startet i 1988.
Geovita og Electronova ble med på laget i 1991 og 1996.

Sammen teller vi ca 300 velkvalifiserte medarbeidere.

Vi prioriterer faglig kompetanse og søker bevisst etter oppdrag med tekniske utfordringer

Selvstendige og spesialiserte firma er en bevisst strategi


Vi har valgt å være mindre og selvstendige enheter fremfor å utvikle ett stort rådgivningsfirma.

Prosjekter gjennomføres ved å benytte spesialister og ressurspersoner fra flere firma.

Sterkt faglig fokus gjør oss ledende i bransjen innen våre fagområder.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra mange av Norges største samferdselsprosjekter de siste 25 år viser at denne strategien har vært svært vellykket.

Firma & fag

logo_aaj.png

Konstruksjoner - anleggsteknikk - bruer - tunneler

aas-jakobsen.no

logo vianova aajvn.png

 Veg - bane - vann & avløp - skilt & oppmerking - trafikkstyring - drift & vedlikehold - BIM - visualisering

vianova.no

logo_en.png

Samferdselselektro - belysning - styringssystemer

electronova.no

Geoteknikk - ingeniørgeologi - hydrologi

geovita.no

Utvalg prosjekter

1990-tallet: 
Gardermobanen - Ekebergtunnelen - Svartdalstunnelen - Nationaltheatret stasjon - Skøyen stasjon

2000-tallet:
Bjørvikaprosjektet - Kolsåsbanen - Ring 3 Ulven-Sinsen - E6 & Dovrebanen langs Mjøsa

Nå:
Flere InterCity-prosjekter - Follobanen - KVU Oslo-navet - E18 Lysaker-Ramstadsletta - E16 Sandvika-Wøyen - Rehabilitering av tunneler i Oslo - Østensjøbanen - Lørenbanen - Ringeriksbanen & E16 Skaret Hønefoss